Oferta

Dostawa gazu

Nasza firma zajmuje się dostawą gazu płynnego. Sprzedajemy propan oraz propan-butan w butlach 11kg i 33kg. Dostarczane przez nas paliwo pochodzi tylko ze sprawdzonych źródeł. Zapraszamy do współpracy z nami. Jesteśmy sprawdzonym partnerem biznesowym, który może pochwalić się statusem certyfikowanego dostawcy gazu.

Instalacje przydomowe

Natural Gas

Podstawowym elementem gazowej instalacji przydomowej jest zbiornik najczęściej typu naziemnego znajdujący się na zewnątrz budynku. Pokryty jest on specjalną powłoką antykorozyjną, która nie bez kozery ma kolor biały. Cechą tej barwy jest odbijanie promieni słonecznych, dzięki czemu zbiornik posiada dodatkową  ochronę przed nadmiernym przegrzaniem. Dostarczany gaz ma formę cieczy, jednakże do budynku przesyłany jest po odparowaniu już jako faza gazowa. Z tego też względu w zbiornikach naziemnych w naszej strefie klimatycznej mogą być stosowane mieszanka propan-butan lub propan, gdyż gazy te przestają odparowywać dopiero w temperaturze -42oC, co ma szczególne znaczenie w zimie. Stosowane są one głównie do ogrzewania pomieszczeń.

Gaz do takich zbiorników przydomowych dostarczamy za pomocą autocystern.

Ponadto w gospodarstwach domowych często możemy spotkać instalacje zasilane butlami gazowymi. Wykorzystywane są one w kuchniach, ale też w przystosowanych kominkach. Stosuje się je również do ogrzewania altan, namiotów ogrodowych, czy w grillach  ogrodowych. W tym ostatnim przypadku gaz płynny ma tę dodatkową zaletę, że nie emituje trujących spalin ani zanieczyszczeń. 

Do takich instalacji dostarczamy gaz w butlach w 11 oraz 33 kilogramowych.

Instalacje przemysłowe

Pressure transmitter in oil and gas process

Podstawą instalacji przemysłowych są parki zbiornikowe, gdzie magazynuje się gaz na potrzeby firmy. Gaz płynny stosowany jest w różnego rodzaju przedsiębiorstwach produkcyjnych, np. w piecach do wytapiania metalu lub szkła, jak również w rolnictwie, gdzie gazem zasila się suszarnie zbóż.

Ponadto mieszanka gazu płynnego propan-butan stosowana jest w samochodach, dlatego też tego typu instalacje oraz specjalne gazowe dystrybutory można spotkać na niektórych stacjach paliw.

Gaz do tego typu instalacji dostarczamy autocysternami.

Transport

cysterna

Świadczymy również usługi transportowe polegające na przewozie gazu płynnego propan oraz propan-butan za pomocą autocystern. Cała nasza flota posiada odpowiednie certyfikaty ADR. Wszyscy zatrudniani przez nas kierowcy przechodzą odpowiednie szkolenia i posiadają państwowe uprawnienia, które zezwalają kierowcy na przewóz towarów niebezpiecznych. Na każdym etapie współpracujemy z doradcą ds. bezpieczeństwa.

Usługi świadczymy na terenie całego kraju, jak również na wybranych tranzytowych trasach międzynarodowych.