Gaz płynny

Gaz dostarczany przez nas może być wykorzystywany do gotowania, jednak przede wszystkim znajduje on zastosowanie jako surowiec grzewczy. Stosowanie gazu płynnego jako źródła energii cieplnej ma wielu zwolenników. Podstawową zaletą stosowania tego surowca jest fakt, że kotły nim zasilane są praktycznie bezobsługowe. Ponadto jest źródłem ekologicznym, gdyż w procesie jego spalania nie są wytwarzane, a tym samym emitowane do powietrza, żadne toksyczne spaliny ani pyły.

Z tego też powodu przedsiębiorstwa, które inwestują w ekologiczne źródła energii cieplnej mogą brać udział w programie CIRF. Nasza firma od 2014 otrzymuje Certyfikat Innowacyjnej i Rzetelnej Firmy, a tym samym uzyskuje status certyfikowanego dostawcy gazu płynnego.